Lord of Magic Championships 2001

Round 12 Standings (by Score)

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Yasooka, Shota 3056.9444%
2 Makino, Shusaku 2559.2593%
3 Ikeda, Kei 2462.7315%
4 Goto, Kousuke 2462.5000%
5 Okada, Wataru 2452.5463%
6 Tezuka, Yuki 2358.5859%
7 Akita, Naoto 2354.3981%
8 Sakamoto, Takayuki 2249.0909%
9 Arita, Ryuichi 2153.3333%
10 Haneda, Daisuke 2151.3889%
11 Taru, Genki 2064.8148%
12 Muroga, Hideo 2047.2222%
13 Sato, Hitoshi 1957.8704%
14 Hirabayashi, Akira 1953.6111%
15 Suzuki, Michihiro 1950.0000%
16 Honnami, Tomoyuki 1857.1759%
17 Kaneko, Masami 1849.5370%
18 Fuji, Yusuke 1848.8426%
19 Imai, Masayuki 1843.6869%
20 Asakura, Takumi 1745.0000%
21 Hosono, Tetsushi 1650.5556%
22 Sadahiro, Masashi 1646.2121%
23 Terai, Ryohei 1559.0000%
24 Nishino, Kenta 1544.6970%
25 Yamanaka, Kazuaki 1446.7593%
26 Shimura, Ichiro 1442.1296%
27 Hosoyama, Takashi 1344.6970%
28 Koshida, Kenji 1344.1919%
29 Nakamura, Masanori 1257.4074%
30 Imai, Takashi 1250.7870%
31 Shimizu, Hajime 1043.3333%
32 Yagi, Akira 964.5833%
33 Mikami, Shinichi 960.4167%
34 Kagami, Gen 955.0000%
35 Matsuyama, Satoshi 949.3333%
36 Saito, Shigemi 947.6852%
37 Ishibashi, Youichiro 860.6481%
38 Kanda, Satoshi 668.7500%
39 Suzuki, Go 658.8889%
40 Sakaguchi, Hideyuki 657.5000%
41 Uchimura, Susumu 654.1667%
42 Nara, Kazuki 650.4630%
43 Sato, Akio 648.1481%
44 Goto, Yoshikazu 647.9167%
45 Ito, Masaki 638.8889%
Copyright ©1999-2001 miyaken / LoM Project all rights reserved.